Záručný a pozáručný servis
NAJVÄČŠÍ VÝBER DVERÍ HI SEC - VŠETKY DVERE MÁME SKLADOM !!! Komplet montáž už aj s výmenou zárubne za pár hodín, dvere môžete ihneď používať!!!

Licencia KRPZ na prevádzkovanie technickej služby

Naša stávková kancelária je známa tým, že jej patrí prvé miesto v Európe. Je to prvá svetová on-line stávková kancelária, ktorá spustila aj slovenskú jazykovú verziu svojich stránok. Slovenský jazyk by sa Vám mal zobrazovať automaticky, podľa identifikácie Vášho prehliadača.

Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe licencie od KRPZ na prevádzkovanie technickej služby (licencia). O udelení licencie rozhoduje miestne príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti. Licencia sa vydáva na desať rokov.

V zmysle zákona každé dvere s 3 a viac uzamykacimi bodmi sú bezpečtnostné a na ich montáž je potrebná previerka Krajského riaditeľstva Policajného zboru a taktiež prax v obore.

V prípade poistnej udalosti takto predídete možným problémom a montážou vykonanou našími pracovníkmi máte zabezpečenú istotu, že Vaše dvere montovali ľudia, trorí prešli previerkou Krajského riaditeľstva Polocajného zboru.

Veríme, že Vám pomôžeme správne si vybrať.