Licencia

Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby (licencia). O udelení licencie rozhoduje miestne príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti. Licencia sa vydáva na desať rokov.

V zmysle zákona každé dvere s 3 a viac uzamykacimi bodmi sú bezpečtnostné a na ich montáž je potrebná previerka Krajského riaditeľstva Policajného zboru a taktiež prax v obore.

V prípade poistnej udalosti takto predídete možným problémom a montážou vykonanou našími pracovníkmi máte zabezpečenú istotu, že Vaše dvere montovali ľudia, trorí prešli previerkou Krajského riaditeľstva Polocajného zboru.

Veríme, že Vám pomôžeme správne si vybrať.


Licencia
Licencia